מדריכות ומדריכי המוגנות בבתי הספר במועצה
מסכמים שנת מוגנות
 מדריכות ומדריכי המוגנות, הפועלים בבתי הספר ברחבי העמק  מסכמים שנת פעילות 
לקריאת הכתבה
הגנה עצמית
מנחות למניעת אלימות
הכשרת מנחות למניעת אלימות בשיתוף עמותת 'אל הלב'
לקריאת הכתבה