הדמייה - מחלף המוביל
 התקבלה חלופה לתכנון הפרדה מפלסית במחלף המוביל
 בעקבות פעילות המועצה בנושא, תוואי הצומת תוכנן מחדש
ויתווספו בו שני גשרים חדשים
לקריאת הכתבה
עבודות שדרוג ופתוח בבית ספר העמק
שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך במועצה - בעיצומם!
השקעה של מיליוני שקלים בשדרוג מוסדות החינוך ופיתוחם
לקריאת הכתבה