כנס רבשים
"קשה באימונים - קל בקרב"
מחזקים את רמת הביטחון והמוכנות לחירום
במועצה וביישובים 
לקריאת הכתבה
חבר בקבוצת הרובוטיקה של העמק Piece Of  Mind 8175
רובוט יזרעאלי
תחרות ראשונה לקבוצת הרובוטיקה של העמק
 Piece Of  Mind 8175
לקריאת הכתבה
מחזירים אותם הביתה עכשיו!