Future Hub הינו מרחב עבודה פיזי המיועד ליזמים , סטודנטים, סגל ובוגרים של HIT לצורך קיום פגישות סיעור מוחות, נטוורקינג ועוד. 
המרחב עומד לרשות היזמים בימי ה' אחר הצהריים בין השעות 15:00-20:00 בתיאום מראש.  

לתיאום מראש FUTURE HUB