כיווני פיתוח לתוכנית המתאר של הרצליה - 10.10.2018
לצפייה בכל המפגשים המתוכננים