Save the Date
הכנס השנתי של התאחדות קבלני מיזוג אוויר וחימום:
​​ ♦ רגולציה בענף מיזוג האוויר
♦ אוויר צח - תקנים, תקנות ויישומים
במסגרת תערוכת אקלימה, 12 - 14 בנובמבר 2019, אקספו תל אביב  
חסות פלטינות לתערוכה:
התערוכה בחסות:
מציגים בתערוכה (נכון ל-8.7.19):
קבוצת שטיר תערוכות וכנסים בינלאומיים, טברסקי 12, תל אביב 6721013, 03-5626090