Follow Us On YouTube
Follow Us On Google+
Follow Us On Google+
ינואר 2020
מה חדש בפיתוח המקצועי?
מרכז פסג"ה תל אביב-יפו מוביל פדגוגיה חדשנית ולמידה במגוון מרחבי אימון והתנסות מתוך חשיבה שזו הדרך הנכונה לפיתוח מקצועי מיטבי המותאם לעת הזו.
כנסו להתעדכן
"פדגוגיה במרחב מייקרי"
לכנס הראשון של “פדגוגיה במרחבי מייקרס” הגיעו כמאה אנשי חינוך, מייקרים, מורי מורים, אדריכלים ואנשי אקדמיה לדון בסוגיות העולות מתוך החיבור בין תנועת המייקרס לחינוך:
מייקרס כתחום דעת או חוצה תחומים? תפקיד המורה והאתגרים? הערכה במרחב מייקרס? קהילות מורים, ועוד…
להמשך קריאה
מורה דרך....
במרכז פסג"ה תל-אביב-יפו מפרגנים למורי העיר המלמדים מורים אחרים. 
בחודשים הקרובים נפרסם פוסטים מפתיעים על מורים נבחרים, שמעבירים מהידע שלהם לעמיתיהם דרך השתלמויות מוסדיות, קהילות למידה ואפילו, אחד על אחד.
מכירים כאלו? או שאתם כאלו?
שתפו אותנו במייל [email protected] או בפייסבוק.
בואו תראו למי כבר פירגנו
להרשמה
 BLENDED LEARNING
למידה מעורבת Blended Learning 
הינו מודל למידה המתבסס על שילוב מפגשי "פנים אל פנים" עם למידה מקוונת E-learning. שני המרכיבים חייבים להתקיים בתהליך הלמידה.
במודל זה יש מקום לאחריות הלומד על זמן הלמידה, הקצב שלה והמקום והוא מקדם תהליכי למידה דפרנציאליים.
(מינהל תקשוב, אגף טכנולוגיות מידע)
להמשך קריאה
Follow Us On YouTube
Follow Us On Google+