חזון העיר הרצליה ותוכנית המתאר העתידית - 17 בפברואר 2019
לחצו לרישום - ראשון, 17.2.19, 19:00