דבר מבקר המדינה

דוח ביקורת שנתי 70א כולל 16 פרקים ומתייחס למגוון רחב של נושאים מרכזיים בטיפולם של משרדי ממשלה וגופים ציבורים, ובכללם: משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, המשרד לשירותי דת, משרד הבריאות, רכבת ישראל, חברת חשמל, רשות החדשנות המועצה להשכלה גבוהה ועוד. 

טיפול מערכת הבריאות במחלות מתפרצות ומתחדשות

 
הביקורת בדקה את מוכנותה של מערכת הבריאות להתמודד עם מחלות שבכוחן להביא לתחלואה רבה ולפגיעה קשה בבריאות הציבור, כגון שפעת פנדמית, חצבת ואבולה. 

לעיון בתקציר ולדוח המלא

היבטים בתוכנית הממשלתית לדיור "מחיר למשתכן"

לצפייה בסרטון

הביקורת בדקה היבטים ביישום התוכנית מחיר למשתכן. הנושאים שנבדקו היו בין היתר סדרי הגשת הצעות ההחלטה על התוכנית, תכנון הקרקעות, שיווקן, קידום היתרי בנייה וטיפול בפניות זכאים.

לעיון בתקציר ולדוח המלא

היערכות לתחרות בנמלי הים

לצפייה בסרטון

הביקורת בדקה את היערכותם של הגורמים השונים לקראת תחילת פעולתם של הנמלים החדשים, והתחרות הצפויה מהם לנמלים הקיימים.

 

לעיון בתקציר ובדוח המלא

מערך הקבורה בישראל

לצפייה בסרטון

הביקורת בדקה את אופן מתן שירותי הקבורה בישראל ליהודים ולבני עדות אחרות. הביקורת בוצעה במשרד לשירותי דת, בבט"ל, במינהל התכנון ובלשכות התכנון המחוזיות שבמשרד האוצר ועוד. לצורך הביקורת הסתייע משרד מבקר המדינה בשאלוני ביקורת שנשלחו לכל גופי הקבורה שמבקר המדינה הכריז עליהם כמבוקרים.

לעיון בתקציר ובדוח המלא

פעולות הממשלה לצמצום הנטל הבירוקרטי

המוטל על עסקים

לצפייה בסרטון


משרד מבקר המדינה בדק בכמה משרדי ממשלה היבטים הקשורים בהקטנת הנטל הבירוקרטי המוטל על מגזר העסקי בכלל ועל תעשיינים בפרט.

לעיון בתקציר ובדוח המלא

תהליכי קבלת החלטות במשרד האוצר

לצפייה בסרטון


נבחנו תהליכי קבלת ההחלטות הקשורות לעמידה ביעד הגירעון לשנת 2018 והכנת התחזית לשנת 2019. כמו כן, נבחן תהליך קבלת ההחלטות על התוספת בגין "היעדר הביטחון התעסוקתי" - פנסיות השוטרים.

לעיון בתקציר ובדוח המלא

פרקים נוספים המופיעים בדוח

Follow Us On YouTube
Follow Us On Google+
Follow Us On Google+

להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן