רישום למפגש הצגת כיווני פיתוח לתוכנית המתאר של הרצליה - 22.10.2018
לחצו לרישום