28 בנובמבר 2019                                                                               ל' חשון תש"ף
הקמת שדה תעופה בינלאומי - רק בנגב!
הקמת שדה תעופה בינלאומי -
רק בנגב!  
ממשיכים לפעול להקמת השדה בנבטים
ולא ברמת דוד 
דוחפים את התיירות קדימה
דוחפים את התיירות קדימה 
הוקם פורום תיירנים לקידום התיירות במועצה 
לא מרימים ידיים. נשים לזה סוף!

לא מרימים ידיים.

נשים לזה סוף! 

יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות כנגד נשים
קור כלבים - מבצע איסוף שמיכות לכלביות בעמק

"קור כלבים"

שנה שנייה למיזם איסוף השמיכות, למען ההולכים על ארבע     
ההרשמה נפתחה לביה"ס של החגים בחופשת החנוכה
כתובת אתר המועצה