תוכנית המתאר להרצליה - מפגש קרוב - 20.11
לחצו לרישום - שלישי, 20.11.18