Follow Us On YouTube
Follow Us On Google+
Follow Us On Google+

ניוזלטר ​יולי 2019

מורים מובילים מביטים קדימה וממשיכים להשפיע!

הכנס השנתי המסכם שנת פעילות של קהילת המורים המובילים בעיר בהשתתפותם מנהלי בתי ספר, מורים מובילים ועמיתיהם התקיים במרכז
הפסג"ה. 

סיום קורס מאמני חדשנות

 אירוע סיום קורס מאמני החדשנות התקיים בסיטיזון. באירוע הוצגו 14 מיזמים חינוכיים מהחינוך היסודי, המיוחד וגני הילדים. שלושה  מתוכם נבחרו לעלות לתחרות החדשנות העירונית שתיערך בחודש נובמבר במעמד ראש העיר. 

מקומות אחרונים בקורסי הקיץ

קורס מקוון

אסטרטגיות למידה והוראה במקצועות רבי מלל ומתמטיקה בליווי ניתוח שיעורים מצולמים

eurekaworld 

כשהשינוי הוא הדבר הכי קבוע מה התלמידים של היום צריכים כדי להסתדר בעולם של המחר? 
להמשך קריאה

קורסים ייחודיים בשנה"ל תש"פ

קורס רכזים פדגוגיים

בימים אלה נבנה תפקיד חדש, רכז פדגוגי בית ספרי. התפקיד נושא גמול  וכל רכז פדגוגי מחוייב בפיתוח מקצועי דו שנתי. ההכשרה תתבצע במרכז הפסג"ה. הפיתוח המקצועי המתוכנן, יתמקד בשלושת ההיבטים הבאים: 
א. הגדרת תפקיד  ועבודה עם שותפים 
ב. הרכז הפדגוגי כמומחה תוכן בפדגוגיה. 
ג. הובלת פיתוח מקצועי לצוות המורים. 
חדשנות במקצועות הליבה
מרכז פסג”ה חרט על דגלו הובלת פיתוח מקצועי מיטבי המותאם לעת הזו. מתוך כך צוות פסג”ה, יחד עם מפקחות ומדריכות  מקצועות הליבה בנו מסלולי פיתוח מקצועי מגוונים העונים על הצרכים האלו.
החל מבחירה אישית במודולות שונות העוסקות במגוון כשירויות ומותאמות לשכבות הגיל השונות, דרך אפשרות להתנסות בסימולציה, מגוון מודולות מקוונות, מפגשים סינכרונים ועוד.
להמשך קריאה

 TALIS 2018

בסקר ההוראה למידה הבינלאומי שנערך על ידי ה-OECD נשאלו מנהלים ומורים בחטיבות הביניים על ההוראה שלהם, מאפייניה, האפשרות להתמקצע ולהתפתח בה. מתוך המידע הנאסף בדו"ח ניתן לבחון את מערכת החינוך המקומית, לזהות הזדמנויות, דרכי התמודדות עם אתגרית, גישות חדשניות ועוד.
אתם מוזמנים להיכנס לקישור ולקרוא את הדו"ח הישראלי והבינלאומי.
להמשך קריאה