​פיתוח מקצועי למנהלי בתי ספר - תשפ"א

מנהלות ומנהלים יקרים,
אנו שמחים להציג בפניכם 4 תוכניות ייחודיות לפיתוח מקצועי בשנה"ל תשפ"א, אשר מזמינות אתכם לחשיבה על המעשה הניהולי, על אתגרי והזדמנויות התקופה, ועל קידום בית הספר כארגון לומד ומתפתח. התוכניות מיועדות למנהלים המצויים בשנת הניהול השלישית ומעלה, אשר הינם בעלי פניות מספקת לתהליך למידה משמעותי גם בשנת קורונה מאתגרת ורוויית אי ודאות. התוכניות הינן ארציות, ותתקיימנה בשילוב של למידה סינכרונית וא-סינכרונית, וחלקן תכלולנה, בכפוף להנחיות שתהיינה, מפגש מסכם פנים אל פנים. מספר מקומות הלימוד בכל תוכנית מוגבל, הקבלה תיעשה על פי קריטריונים של גיוון והתאמה.  
מחכים ללמוד אתכם,
צוות מכון אבני ראשה

 באנו לחדש לנו - מנהלים מובילים חשיבה מו"פית בית ספרית

כיצד מצליחים בעולם ההייטק לפתח מוצרים רלוונטיים בתוך מציאות שמשתנה כל הזמן?
כיצד ניתן לאתר פתרונות יצירתיים 'בתוך הקופסה' – תוך היעזרות במה שממילא עומד לרשותנו? מהם שלבי החשיבה והעבודה הייחודיים המאפיינים את עולם העיצוב?
התוכנית מיועדת לצייד אתכם, מנהלי ומנהלות בתי הספר, עם צוות בית ספרי בהובלתכם, בדפוסי חשיבה ופעילות מו"פית, מתודולוגיות וכלי חשיבה עדכניים מעולמות מקצועיים מגוונים. הצוות יאתר ויפתח באופן מתמשך רעיונות, מענים ופתרונות לצרכים ולאתגרים הייחודיים של בית הספר תוך הסתמכות על כוחותיו הפנימיים

לפרטים נוספים ולהרשמה

T.E.A.M למנהלים - קידום חשיבה טכנולוגית-חינוכית יזמית

על רקע משבר הקורונה והמעבר ללמידה ולהוראה מרחוק התגבר הצורך לאמץ באופן מושכל טכנולוגיות אפקטיביות ולהפוך אותן לאמצעי זמין בידי המנהל והצוות החינוכי, על מנת לאפשר ולקדם את תהליכי הניהול, ההוראה והלמידה בבית הספר. הצורך להכיר ולאמץ טכנולוגיות חינוכיות הביא עמו הזדמנויות חדשות רבות לפריצת הגבולות הקיימים של תהליכי הוראה ולמידה ושל סדירויות ניהול. התוכנית נועדה לאפשר למנהלים לחשוב כמו יזמי סטארט-אפ, להיות שותפים לתהליך פיתוח ולהוביל פיילוט חדשני בבית הספר, ולקדם רוח יזמות טכנולוגית בקרב צוות בית הספר. בואו להתנסות באימוץ כלי טכנולוגיה חינוכית חדשניים, תוך הטמעת תרבות, שפה משותפת וסדירויות טכנולוגיות המקיפות את כלל בית הספר וצוותו.
התוכנית בשיתוף עם MindCET מבית מטח.

לפרטים נוספים ולהרשמה

חקר הפרקטיקה הניהולית באמצעות ייצוגים

ניהול  בית הספר הוא תפקיד מורכב ובלתי צפוי, בפרט בתקופה זו המתאפיינת בתמורות, באי ודאות בשינויים תכופים ובעבודה מרחוק. המנהלים נדרשים לפענח במהירות מידע רב, לעבדו ולהבין מה הוא טומן בחובו ובה בעת לבחון חלופות פעולה, לבחור באופן מושכל בחלופה המתאימה ולהוציאה  אל הפועל. 
בתוכנית זו נבקש להתבונן ולחקור את הפרקטיקות הניהוליות שלנו, יחד עם קבוצת מנהלים עמיתים בעלי ניסיון. חקר הפרקטיקה הניהולית ייעשה באמצעות שיתוף בייצוגים עשירים שהמנהלים יביאו מתוך השדה הניהולי שלהם, לרבות ייצוגים מצולמים. באמצעות חקר הייצוגים נפתח ונשכלל את מיומנויות האבחון והפרשנות שלנו, נבחן ונגבש מגוון חלופות לפעולה ונרכוש יכולות להפעיל באופן גמיש מגוון אסטרטגיות ניהוליות, בהתאם להקשרים שונים. 
לפרטים נוספים ולהרשמה

ניהול בשלושה מימדים – שגרה, קונפליקט ומשבר בבית ספר

מערכת החינוך, כחלק ממגמה עולמית רחבה, משתנה בקצב מהיר ומציבה אתגרים חדשים בפני המנהיגות הבית-ספרית. "כללי המשחק" הניהוליים משתנים, המורכבות עולה והסביבה הדינמית מחייבת למידה והתעדכנות תמידיים. בתנאים אלה, התמודדות מנהלי בתי הספר עם אירועים משבריים הולכת ונעשית תכופה ומורכבת יותר. מנהיגי חינוך נדרשים בעתות משבר למיומנויות שונות מאלה הנדרשות בשגרה הבית-ספרית. 
תוכנית זו מיועדת לסייע לכם, מנהלי ומנהלות בתי הספר, להתמודד באופן מושכל ומיטבי עם המעבר משגרה לניהול קטבים, להתמודדות עם קונפליקטים ומשברים, להרחיב את המודעות, הידע ורפרטואר הכלים והמיומנויות הניהוליות העומדים לרשותכם. בתוכנית נכיר ונתנסה בכלים מגוונים להתמודדות עם מצבי משבר על פי "המודל הזיקתי" המניע לפעולה בזמן שגרה, בזמן משבר ולאחר שוך משבר. 
 
לפרטים נוספים ולהרשמה
Icons by Freepic from Flaticon