example
דבר העורכת - ענת סריג
example

פתגם סיני :

"איננו יכולים למנוע מציפורי הדאגה והצער מלרחף מעל לראשינו. אנו יכולים רק למנוע מהן לבנות לעצמן קינים בשערות ראשינו".


דבר העורכת :
ערוצי התקשורת והמדיה  ויכולתם להשפיע בימים אלו של חוסר שקט בטחוני
כאשר התחלנו  לתכנן את הnews letter הנוכחי רצינו  לעסוק בנושאים של חשיבה אסטרטגית, בינתיים המציאות כפי שהיא קורית באזורינו  התהפכה ולא נראה מתאים לחשוב רחוק כשקרוב קורה מה שקורה.
מסרים אשר עוברים מהמועצה האזורית  מתחרים פעמים רבות במסרים שעוברים ברשתות בעיקר בקבוצות ווטס אפ, נראה שבגל הטרור הנוכחי הקבוצות החשופות ביותר הן של הורים ושם גם עוברים מסרים של חרדה ובלבול.
בחרנו,  בצוות שעוסק באתר, להביא למודעות  הפעם  את נושא התקשורת והמדיה של הרשות והישובים  שמובילים  את ערוצי התקשורת השונים עם האוכלוסייה אשר  הם כלים להעברת מסרים, להרגיע, להעביר תחושת ביטחון ולייצר אמון ודו שיח.
מהשטח שוחחתי עם נירית סגל דוברת מ.א משגב בגליל כדי ללמוד  כיצד עובדת הדוברות בימים אלו ומה מלווה את קבלת ההחלטות על המידע והידע שעובר . 
את הכתבה המקצועית כתבה יעל אנגלר, היא מומחית בעלת שם לפיתוח תחום הדיגיטל אשר כותבת 
את המלצתה  לריבוי הערוצים כדי להגיע למגוון האוכלוסיות. 
אין ספק שקיימות דילמות לא פשוטות,  מה המסרים המסייעים ומה הם הכלים הנכונים להעברת מסרים ולעיתים להתחרות עם מסרים ומידע שמתרוצץ בשטח "על מדרכות" הwhatw's up. 


מהשדה:
         אמון שנבנה בשגרה הוא אמון בחירום
ראיון עם נירית סגל דוברת המועצה האזורית משגב
example
תקופה זו חושפת אותנו לחוסר בטחון בכל רחבי המדינה. שוחחתי עם נירית סגל דוברת מ.א משגב בגליל,  איך הם מנהלים את התקשורת בימים אלו, כדי להבין את בחירת הדרכים המגוונות  של המדיה ועל  התכנים ובמיוחד  איך להיעזר בתקשורת של הרשות כדרך לשמירה על תחושת ביטחון והאמון של הציבור במידע ובידע המופץ.

 

.       היא מאמינה שאופי תושבי המועצה האזורית ואופי השירות שהם נותנים יצרו פתיחות רבה וערוצי תקשורת הדדיים " בחירום כמו בשגרה מאמינים לנו".

התחושה הכללית היא שהציבור נותן אמון במידע ובאופיו ושהיא כדוברת יודעת מה אופי התקשורת המתבקשת.
לכתבה המלאה
"הכה את המומחה"
                                                 
מרבה ערוצים, מרבה מסרים
example
 
יעל אנגלר (הכלים הדיגיטליים לשירות המועצה/ היישוב גם בחירום)
מי כאן?
אוכלוסיית המועצה/ היישוב מגוונת, החל מתינוקות ועד מכובדינו הקשישים.
מומלץ שנבדוק האם אנו מצליחים לשוחח עם כל הקשת ומקיימים שיח פורה ותקשורת בנינו.
לרוב, התושבים המבוגרים, ילדים ותינוקות אינם מנויים על ערוצי התקשורת השונים ועלינו למצוא צינור תקשורת מסורתי אלטרנטיבי מולם, אך לא רק.
ערוצי התקשורת החדשים שלנו יהוו צינור דו צדדי להעברת מידע וכלי מרכזי ללמידה על הצרכים, החוסרים, אם קיימת בהלה ומה גורם לה, מה התושבים הבינו ואפילו רעיונות חדשים לכל תקופה שיעלו מהתושבים.
בואו נדבר איתם, לא אליהם.
לכתבה המלאה
example
טלפון: 04-6851207 | כתובת:החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית כתובת: ת.ד. 84
איזור התעשייה קצרין | אתר הבית