example
ספארי ברכבי שטח עם גג נפתח * שמורת נגורונגורו * שמורת הסרנגטי * אגם מנייארה * שבטי ההדזבה והמסאי
סוכות 2017
ספארי בשמורת הטבע של טנזניה הוא חוויה חד פעמית בתוך עולם הולך ונעלם. מראות הבראשית, לצד רמת האירוח הגבוהה בלודג'ים בשמורות עצמן, ומגוון בעלי החיים המהלכים בסביבתם הטבעית, הופכים את הביקור בטנזניה, לחוויה של "פעם בחיים". 
לפרטים נוספים על ספארי החלומות >
example