example
דבר העורכת - ענת סריג
example
 
כמה שקט אצלך בכפר, אומרים
וחושבים על ימים ירוקים מפהקים.
מבט האורח שלהם מוציא תבליט של בבואתי החביבה
מתוך מנגו, פקן,
צפרים מפוזרות פה ושם
שנה טובה.
אושר ועושר.
                              אגי משעול           
דבר העורכת :
החטיבה להתיישבות: ההזדמנות החגיגית של חגי תשרי
בינואר 2015 השקנו את פעילות האתר המדריך לצמיחה כפרית,  יחד ובמקביל פתחנו פייסבוק למדריך והתחלתי להוציא ניוז לטר. את האתר והפייסבוק מנהלת החטיבה להתיישבות שהיא גוף מוביל ומקדם את הצמיחה הכפרית.
בתקופה זו גם מלא עשור לפעילות החטיבה להתיישבות בנגב ובגליל, במקביל כולנו מודעים לימים לא קלים שעוברים על החטיבה.
את הnews letter הנוכחי אנחנו מקדישים לחטיבה להתישבות במרחב צפון.
ראיינתי את יואב אריאל מנהל מרחב צפון על המצב, על העשייה ומה הלאה ..מחשבות ורצונות לעשור הבא.
ההזדמנות הזו של חגי תשרי היא גם לאנשי המקצוע המתכננים החברתיים יובל בשן,אורלי גנני וורד יהלום לתת ביטוי לתפיסת עולמם המקצועית והם בחרו לעסוק ולשתף אותנו בשותפות כמחוללת שינוי.
אני מאחלת לכם מועדים לשמחה שנה טובה, המשך עשייה פוריה, יצירתית ומחוללת צמיחה ופיתוח.
מהשדה:
           אז מה היה ומה יהיה?
ראיון עם יואב אריאל  מנהל מרחב צפון חטיבה להתישבות     
example
ראיון עם יואב אריאל מנהל מרחב צפון 
יואב ואני יושבים בבית קפה בעפולה, מקום שמידי פעם הופך מעין חמ"ל למרחב צפון בחטיבה להתיישבות.

הוא מיד פותח בנושא שמעסיק אותו וגם מדיר שינה מעיניו, מצב החטיבה להתיישבות והיכולת להמשיך ולפעול כפי שמאמינים ורוצים.

בפברואר שנה זו יצאה חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד דינה זילבר בה היא מורה להסדיר את מערכת היחסים בין ממשלת ישראל לחטיבה להתיישבות.

הטענה היא שהחטיבה להתיישבות לא יכולה להמשיך לקבוע מדיניות ויש לשנות את המצב כדי שהממשלה תעשה זאת. 


.       אני שואלת,  מתוך אמונה שלמרות הקשיים ממשיכים לא רק לשנה הבאה אלא לעשור הבא, מה הלאה,וגם כאן בלי לחשוב הוא מונה בפני את אתגרים העומדים בפתח:

המשך והעמקת הסיוע לישובים מתקשים. מבחינתו עוד כ80 ישובים.
השתלבות במאמצי המדינה בפתרון בעיות הדיור, מעורבות גדולה ומשמעותית יותר בתעסוקה ופרנסה, פתוח ושיפור הצד הארגוני והקהילתי בהתיישבות וגם מיצוב ההתיישבות כבעלת ערך ומשמעות לכל תושבי המדינה.
 
   
לכתבה המלאה
"הכה את המומחה"
שותפות מחוללת שינוי
example

שותפות מחוללת שינוי

יובל בשן, אורלי גנני וורד יהלום

מתכננים חברתיים בחטיבה להתישבות

במרחב צפון

 מטרתנו כמתכננים חברתיים בחטיבה להוביל ולחזק מהלכים  של צמיחה דמוגרפית. של שינוי המציאות הקיימת ומימוש חזון או שאיפות לגדילה והתפתחות של הישובים.ואין זמן טוב יותר מתחילתה של שנה חדשה לדבר על כך. בכתבה זו, מתוך ניתוח של הפעולה שלנו בשטח, אנו מנסים להציג מספר עקרונות שאנו עובדים לפיהם, מתוך אמונה שהם יכולים להיות רלוונטיים בהובלת תהליכים גם ברמת המועצה והיישוב.

יש לזכור שהשותפות אינה מטרה והיא לא נועדה לשם עצמה אלא לשם הצלחת הובלת מהלך השינוי, ולכן חשוב להקפיד לא לקדש אותה או את האופן בו היא פועלת.

לכתבה המלאה
example
טלפון: 04-6851207 | כתובת:החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית כתובת: ת.ד. 84
איזור התעשייה קצרין | אתר הבית