example
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה | עורכת: אפרת אבדור | 4/6/2017 י' בסיוון תשע"ז 

דף אנרגיה מס' 266

למה מחיר הנפט יורד?
ארגון המדינות יצואניות הנפט סיכם בחמישי האחרון להאריך את הסכם קיצוץ תפוקת הנפט בעוד תשעה חודשים. חברות הארגון קיוו להפיח חיים בשוק הנפט הירוד אבל באופן מפתיע, קרה בדיוק ההפך. עם פרסום הודעת הארגון צנח מחיר הנפט מסוג ברנט ב-1.59 דולר לחבית ונפט מסוג טקסס מתוק ירד ב-1.64 דולר והגיע ל-49.72. זו נפילה חדה מאוד בכוח של אופ"ק, שב-2008 חגג עם 140 דולר לחבית ואפילו ב-2014 עוד נהנה מתעריף של 115 דולר.
אנליסטים טוענים שייתכן שהמחיר צנח עכשיו משום שהעולם לא הופתע. שתי המפיקות הגדולות, ערב הסעודית ורוסיה, נתנו קדימון להכרזה עוד בשבוע שעבר. כמו כן, המשקיעים נזהרים גם בשל עליית התפוקה בניגריה ובלוב – שתיהן מוחרגות מהסכם הקיצוץ של אופ"ק בעוד נאבקות בקונפליקטים הפנימיים שלהן. גם איראן מוחרגת בניסיון להתאושש משנים של סנקציות.
במקביל, בארה"ב מתגבשת החלטה שתנטרל שוב החלטה של אופ"ק: למכור חצי מעתודות הנפט והדלק האסטרטגיות של המדינה. השוק הרי ממילא מוצף ועוד חביות אמריקאיות ישמרו רמת מחירים נמוכה. ההחלטה אמורה לטפל בגירעון המתנפח של המדינה.
בבית הלבן אומרים שבעשר השנים הקרובות תמכור ארה"ב כ-270 מיליון חביות ותשאיר לה 260 מיליון ובכך תקטין את החוב הלאומי ב-16.6 מיליארד דולר. זו לא תהיה הפעם הראשונה שהממשל פותח את הברז. ביל קלינטון מכר 30 מיליון חביות בשנת 2000 על מנת להוריד את מחירי האנרגיה ולהקל את המחסור בדלק. לאחרונה, ב-2015 הסכים הקונגרס למכור כשמונה אחוזים מ-2018 ועד 2025 בשביל כסף מוזמן נוסף. התכנית של טראמפ תתווסף לתכנית זו.

חדשות המכון והענף

Golf Bravo

מדד האנרגיה לחודש יוני 2017

כמדי חודש, המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה מפרסם את מדד האנרגיה וכן את מדד ההוצאות על אנרגיה למשקי בית.
למדד האנרגיה - יוני 2017
Golf Bravo

פרסומי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

1. מכרז פומבי 11/17 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ לגיבוש מתודולוגיה ומודל להערכת כדאיות כלכלית של שיקום קרקע ומי תהום מזוהמים.
 
2. מינהל אוצרות טבע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מפרסם להערות הציבור את תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים) (תיקון), התשע"ז-2017.http://energy.gov.il/AboutTheOffice/NewsAndUpdates/Pages/GxmsMniNewsOilShimuaMay17.aspx
example
פעילות של כלי ציוד מכני הנדסי באזורי מגורים
המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת המלצות לרשויות המקומיות והאזוריות שבשטחן מתבצעת פעילות של כלי צמ"ה באזורי מגורים וממליץ לקבוע דרישות אלו כתנאים בהיתר לאתרי עבודה או כדרישות במכרזים שהרשות מפרסמת לעבודות בנייה ותשתית.
example

ועדה למניעת זיהום

במסגרת ישיבת הוועדה שהתכנסה בחמישי האחרון הציגו רשות המים והמשרד להגנת הסביבה את סיכום הפעילות לשנת 2016 בתחום זיהום קרקעות ומי תהום.
יו"ר הועדה, מר גיא רשף מרשות המים סקר את היקף זיהום ופעולות השיקום במי תהום מדלקים בשנת 2016, שבה היו פחות אתרים שיועדו לחקירות (סה"כ 11 אתרים) לעומת שנים קודמות.
 
איתי הרלינג מהמשרד להגנת הסביבה סקר בהרחבה מודל תעדוף רגולטורי למוקדי זיהום קרקע מאפריל 2016, המיועד לאתרים שבהם עד שלושה מוקדים מזוהמים ושטחם התפעולי עד חמישה דונם. המודל תקף לאתרים שבוצע בהם סקר קרקע עפ"י ההנחיות החל משנת 2009. מדובר בכלי עבודה שמסייע בקביעת סדר עדיפויות נכון לטיפול באתרים מזוהמים על בסיס חקירת האתר (סקר סיכונים).

אבי חיים, רא"ג קרקעות מזוהמות במשרד הציג את פעילות האגף הכוללת בין היתר: גיבוש תכנית עבודה לסיום פעילות חקירה ושיקום בהתאם ללוחות זמנים בנושא סקר סיכונים IRBCA. בכוונת המשרד לבחון את המתודולוגיה באמצעות פיילוט שייערך בשלושה אתרים שיעזרו לבצע התאמות ולגבש נוסח סופי. המשרד פרסם להערות החברות את התנאים הכלליים המתייחסים למתקני דלק בדגש על נושא המאצרות, ופרסום תנאים נוספים להיתר רעלים – קווי דלק וצנרת ארצית.
ועדות המכון

ועדת מחקרים 19/6

ועדת שימושים ובדיקות 4/7

קורסים וימי עיון
example

השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות - מחזור 8 ייפתח ב-13.11.2017

משרד הכלכלה והתעשייה, אגף הבטיחות והבריאות התעסוקתית פרסם לאחרונה דרישה שלפיה, החל מאוקטובר 2015 יידרש ממונה בטיחות שמפעלו מבקש להתחבר לרשת ההולכה / חלוקה של הגז הטבעי או ל- CNG, להציג אישור השתלמות בגז טבעי.
בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה פותח את המחזור השמיני של ההשתלמות בגז טבעי לממוני בטיחות.
ההשתתפות בקורס תזכה ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות.
example

שריינו את התאריך

- 5.9.17 י"ד באלול תשע"ז -

כנס בנושא השפעות ודרכי התמודדות עם זיהום סביבתי בקרקע ובמים

example

יום עיון דס"ל – אפיון וטיפול בתקלות – בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה בשיתוף חיל האוויר. יום ב', 19.6.2017

לתכנית יום העיון ולפרטים נוספים
example

יום עיון בנושא רפורמה בתקינה וברגולציה בהסבה לגז טבעי של צרכנים תעשייתיים ומסחריים

בשיתוף פזגז ובית הספר למדעי הנפט והאנרגיה. יום העיון ייערך ב-21.6.2017 במכללה הטכנית, ראשון לציון.

להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן