סדנת חובה לכל איש מקצוע טיפולי בנושא- מתן בשורה
תתקיים במכון להתפתחות הילד תל השומר ב8 למרץ 2018
מתן בשורה מרה ואבחנה הוא חלק אינטגרלי מעבודתם של רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ומטפלים פרא- רפואיים במכונים להתפתחות ילד ומרכזי שיקום לילדים. ביצוע תהליך זה בדרך המיטבית הינו משמעותי וחשוב ודורש מיומנות רבה מאנשי המקצוע. בסדנא נתייחס לתהליכים העוברים על אנשי המקצוע, ונדון בדרכים המומלצות למתן בשורה מרה תוך התנסות בסימולציות שונות. מעבירות הסדנא - צילי ניר פסיכולוגית התפתחותית, גילי גמיש עובדת סוציאלית
להרשמה ותשלום לסדנא עבור משתתף חיצוני- 100 ש"ח
להרשמה ותשלום לסדנא עבור חבר עמותה- 70 ש"ח
לכניסה לאתר העמותה