example
דבר העורכת - ענת סריג
example

צר היה כל כך 
הייתי אז מוכרח 
לפרוש כנפיים ולעוף 
אל מקום שבו 
אולי כמו הר נבו 
רואים רחוק רואים שקוף. 

                           יענקל'ה רוטבליט

 

דבר העורכת
 לפרוש כנפיים.
מסוף שנות השמונים, לפני יותר מעשרים שנה התחיל להתחולל המשבר בחברה הכפרית וממנו והלאה עד היום השינויים הרבים.
כיום, רב העשייה אינה מתוך משבר ומתוך אין ברירה. 
אם עד לא מזמן עסקנו בדמוגרפיה כלחיות או למות, עכשיו הזמן להמשיך לעסוק בפיתוח ממקום של תכנון .
התכנון מביא אותנו למקום של איפיון הישוב וההתבוננות על מכלול התחומים אשר יוצר שלם בו אנחנו רוצים לחיות.
התכנון מאפשר לנו גם לחלום ולדמיין.
התכנון הוא הזדמנות לשבת יחד, לאגם כוחות הון אנושי וחברתי ולחשוב קדימה על הישוב ובניית חלקיו לזהות רצויה ונראית.  
בnews letter זה כתבה של  אורית דיניסמן אשר עד לא מכבר הייתה ראש תחום מנהל ופיתוח במ.א גליל עליון ועכשיו ראש תחום תכנון אסטרטגי בחברת אשחר וראיון עם אביהו ביאלי על תהליך תכנון בקיבוצו כפר בלום. 
לקריאה נוספת על תכנון :

מהשדה:
         משיח של זכויות לשיח של זהות .
שיחה עם אביהו ביאלי על תכנית קיבוץ כפר בלום - 2035..
example
שוחחתי עם אביהו ביאלי מכפר בלום בגליל העליון אשר מרכז צוות חברתי בקיבוץ, הצוות התחיל לעסוק ב2010 בנושא קליטת הבנים.

המפגש עם הבנים הציף והעלה סוגיות אשר גרמו לצוות לדון ולהעמיק בנושאים  אשר תחילתם ב"מה מגיע וכמה עולה" והמשכם עד היום הזה בשאלות של זהות ותכנית אב רב שנתית. 

            כ5 שנים נמשך התהליך כולו  והוא עדיין לא הסתיים. צוותי העבודה צריכים להעמיק את המחשבה ולהביא תכנית רב שנתית המבוססת על הדיונים עם הציבור.

 

    יש עדיין נקודות מחלוקת, לא מדובר בתהליך שהוא רק "הנה מה טוב ומה נעים", יש עדיין צמתי החלטה שלא הגיעו אליהם, צמתים בהם יש צורך להכריע בין זכויות וצרכי הפרט והמשפחה לזהות וערכים קהילתיים.

לכתבה המלאה
"הכה את המומחה"
                                                    תכנון הישוב  
                                             אורית דיניסמן 
example
פיטר דרוקר אמר בשעתו כי "תכנון עיקרו במיצוי עתידי מרבי של המגמות הקיימות ואילו אסטרטגיה היא ניצול ההזדמנויות החדשות והשונות של המחר". תכנון אסטרטגי משלב, אם כן, בין מיפוי החולשות והחוזקות של היישוב ואיתור התהליכים והמגמות הקיימים ביישוב ובסביבה ובין זיהוי האתגרים וההזדמנויות העומדים בפניו, כבסיס לגיבוש תמונת עתיד רצויה של היישוב ותכנון המתווה ליצירתה. כל זאת על בסיס איתור רחשי הלב, הצרכים והרצונות של תושבי היישוב, לצד התאמה לסדר היום ולתנאים הכלכליים, החברתיים, הארגוניים והפיזיים של היישוב. 
בנוסף למאפיינים הללו אלו עולות בפני הנהגות היישובים מספר שאלות: מדוע צריך תהליך אסטרטגי? מתי הוא נדרש? מהן אבני הדרך לביצוע תהליך מוצלח ומה הוא כולל? תהליך אסטרטגי חיוני ליישוב באחד או יותר מהמצבים הבאים: כאשר הנהגתו מזהה שהיא פועלת מכוח האינרציה ודרוש מתווה ברור לפיתוח היישוב; כאשר הנהגתו חשה שהיא פועלת יותר מתוך תגובה למציאות ופותרת בעיות שוטפות ("מכבה שריפות") ופחות מובילה כיווני פיתוח מוסכמים; כאשר חסרה ליישוב זהות מוגדרת, המוסכמת ומותאמת לכלל תושביו; כאשר נדרשים קווי מדיניות ברורים ונדרשת הסכמה רחבה של החברים בו על מדיניות מובילה ואסטרטגיה ברורה לפיתוחו וכדומה.  
לכתבה המלאה
example
טלפון: 04-6851207 | כתובת:החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית כתובת: ת.ד. 84
איזור התעשייה קצרין | אתר הבית